footertekst

Disclaimer

© 2021 MRGO&M
Rechten voorbehouden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
• de eigenaar: de eigenaar van de website
• gebruik(en): alle denkbare handelingen
• u: de gebruiker (bezoeker) van de website
• de content: alle in de website aanwezige inhoud

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt.
Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

• De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
• De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
• Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten en zullen derhalve juridische consequenties hebben.
• Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie:
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

DISCLAIMER
© 2021 MRGO&M

All rights reserved.

This disclaimer applies to:
• the owner: the owner of the website
• Use(s): all possible actions
• you: the user (visitor) of the website
• the content: all of the website content

The following applies to the page you are currently viewing.

By using this page you agree to this disclaimer.

• The content is composed by the owner with the utmost care. However, the owner accepts no liability for any inaccuracies in the displayed.
• The owner is not responsible for content on linked files and/or websites referenced on this website.
• Unauthorized or improper use of the content or parts thereof infringe intellectual property rights and will therefore have legal consequences.
• Permission to use the displayed content or parts thereof in public places must be requested to us in writing.

Further information:
If you have any questions or doubts, please contact me.

Colofon

Website: PixelPixies Amsterdam: Yvonne Teuben, Eric Klok
Fotografie / Photography: Jade Rijswijk  |  Crejades
Haar / Hair: Wouter van Maarseveen  | www.perfecthairmakeup.nl
Geur / Fragrance: Miracle (Lancôme)
Met dank aan/ Thanks to: Ben Maasdam, Floris van den Broek, Gijs van Klooster

Links

Must Know

MarjoleinSpreekt! is onderdeel van Marjolein Ruiter Grafisch Ontwerp & Media (MRGO&M).

MRGO&M is sinds 1995 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.
In bezit van BTW-nummer.

Op alle producties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing.
Deze kunt u op verzoek verkrijgen via

MarjoleinSpeaks! is part of Marjolein Ruiter Graphic Design & Media (MRGO&M)

MRGO&M has been registered at the Amsterdam Chamber of Commerce since 1995. In possession of (Dutch) VAT number.

All productions are subject to the registered General Terms and Conditions under Dutch law. One can request these Terms and Conditions through